www.rejent.cz
 
   
     
 
 

Z historie firmy ...

Městečko Proseč ležící na okraji Českomoravské vysočiny bylo i je dodnes známé výrobou dýmek, která se sem s největší pravděpodobností dostala s ustupujícím vojskem Napoleona.
Postupně se tato výroba rozvíjela a z domácího prostředí se dostávala do větších dílen, vznikly dvě manufaktury, později továrny.
Ladislav Rejent (nar. 1911), řezbář, nejdříve zdobí dýmky v jedné z těchto továren, v roce 1937 zakládá vlastní firmu zaměřenou na výrobu šperků ze dřeva a ze slonové kosti, kuřáckých souprav a různých předmětů užitého umění.Dřevěné mísy, dózy, kazety a další věci jsou buď vyřezávány jemnou, plastickou řezbou většinou s motivy květin nebo ke zdobení používá techniku "vybíjení kovem", v té době stříbrem.
Výrobky firmy Rejent si získávají svoje místo na trhu, prodávají se především v prodejnách lidové umělecké výroby v Praze a v dalších větších městech.
Bohužel přichází rok 1939 a válka se všemi negativními důsledky.
Po jejím skončení nastává oživení, firma se zdárně rozvíjí a rozšiřuje. Ne náhodou je Ladislav Rejent živnostníky východních Čech vybrán, aby jednu ze svých kuřáckých souprav osobně předal jako dar českých živnostníků prezidentu Edvardu Benešovi na pražském hradě v roce 1947.
Rok 1948 a pozdější 50. léta způsobují likvidaci firmy a těžký úděl živnostníků.
Teprve založení Ústředí lidové umělecké výroby v roce 1957, do něhož záhy vstoupil, mu přineslo naději, že bude moci opět tvořit a vymýšlet nové věci.
60.léta znamenala také uvolnění ve společnosti a tak se L. Rejent kromě práce pro ÚLUV účastní prací na rekonstrukci evangelického kostela v Proseči.Vytváří soubor rozměrných reliefů dle návrhu far. architekta Zejfarta umístěných v čele chrámu a nástěnná svítidla.
Od roku 1968 s ním začíná pracovat i syn Ladislav Rejent ml. (nar. 1945) a společně budují novou dílnu v naději na založení vlastní firmy. Srpen 1968 však jejich plány odsune o dalších 20 let.
Pracují spolu dále v Ústředí lidové umělecké výroby, jejich výrobky užitného charakteru (mísy, dozy, cukřenky, slánky, svícny, atd. ) se prodávají v síti prodejen "Krásná jizba".Kromě toho Ladislav Rejent st. pracuje na zakázkách pro zařízení vládních budov, realizuje soubor rozměrných plastik pro staročeskou hospodu "Maršovská rychta"a další interiery.
V roce 1990 vzniká firma "Rejent a syn", do jejíž činnosti se postupně zapojuje i syn Ladislava Rejenta ml. Marek, rovněž řezbář (SUPŠ Praha) a absolvent Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze, obor sochařství (1990-1997).
Poněvadž firma navazuje na rodinné a lidové tradice, má ve svém výrobním programu také výrobu soustružených dřevěných předmětů zdobených tradičními a ojedinělými lidovými technikami jako je vybíjení dřeva kovem. Za dokonalé zvládnutí, zachování a předávání této techniky svému nástupci obdržel Ladislav Rejent ml. v roce 2001 z rukou ministra kultury ČR Pavla Dostála titul "Nositel tradice". Jeho mísy, dózy a šperky mají vysokou řemeslnou úroveň i výtvarnou invenci.
Sortiment výrobků firmy je v současné době velmi široký (viz katalog) a stále se rozšiřuje podle zájmů zákazníků.

 
     
   
copyright © DATANET Computers s.r.o.  
rejent@rejent.cz